Vill du veta mer om ISO 27001?

När det gäller ISO 27001 så är det en standard gällande informationssäkerhet. Du kanske behöver en certifiering inom just ISO 27001? Då kan du vända dig till Axintor. De har ett bra ledningssystem du kan tillgå. Det finns flera viktiga delar i detta ledningssystem. Dessa vitala delar är:

  • Riskanalys och riskbehandling
  • Klassificering och ägarskap av tillgångar
  • Dokumentation och policyer
  • Mätning av resultat
  • Uppföljning

För att ett företag ska visa att de uppfyller vissa krav, så är det idag ett måste med olika certifieringar inom ISO. Det finns idag flera olika. Hos Axintor finns det konsulter som kan assistera dig inom detta. Att certifieras inom denna ISO innebär att du visar att ditt företag uppfyller de krav som ställs på en god IT-säkerhet.

Certifiering inom ISO 27001

ISO 27001 är en viktig del av ISO 27000-serien, som är flera standarder för informations- och cybersäkerhet. Idag är det just ISO 27001 som är den mest använda standarden för ledningssystem när det gäller just informationssäkerhet. Den används idag i många länder. Det som en referensram av lagstiftare samt av tillsynsmyndigheter.

Det finns idag många fördelar med ett bra ledningssystem för informationssäkerhet. Bland annat så ger det ett ökat engagemang för IT-säkerheten samt ett systematiskt risktänk och ordning och reda. Det ger även en bättre lönsamhet om du ser till att vara ISO 27001 certifierad. Andra fördelar är att du minskar risken att information ska försvinna eller spridas på fel sätt samt att det säkerställer att ditt företag följer lagar och förordningar. Vill du ha hjälp inom detta eller veta mer om just denna certifiering, vänd dig då till Axintor.