Behöver du en schaktbil?

Är det så att du är i behov av schaktbil, så kontakta då LBC Borås. Där kan du hitta schaktbil så väl som andra entreprenadmaskiner, truckar och mobilkranar som de hyr ut. Du kan även anlita dem för att utföra det schaktarbete som behövs göras. De har i många år arbetat med markarbeten av olika slag. Då bland annat även schakter och massförflyttningar. De erbjuder även:

  • Rivningsentreprenader
  • Jord, grus och krossprodukter
  • Industriflyttning
  • Trädfällning
  • Snöröjning

Sedan har de även tjänster inom gods och logistik, miljö och återvinning, samt att de har en schakt verkstad.

Bra bil för schaktning

Om du behöver en schaktbil eller ett företag som sysslar med schaktning, så vänd dig då till LBC Borås. Detta företag sysslar bland annat även med anläggningstransporter och anläggningsarbete med kranbilar, bodbilar och anläggningsbilar. Det i Borås, Mark och Ulricehamn. Om du vill så kan du även anlita dem för en komplettmark entreprenad om behovet finns.

Hos LBC Borås finns det en mängd maskiner de kan ställa till ditt förfogande. Bland annat har de flera bra kranbilar som är utrustade med gripskopor och gripklor. De har även flera tippbilar, med släp. Utöver det så finns även andra bra fordon.

Få hjälp med schaktningen

Är det ett projekt på gång där det är ett måste att schakta bort massor, så kan det vara bra att ha tillgång till en schaktbil. Hos LBC Borås finns det möjligheter att få den hjälp du behöver med din schaktning samt även hjälp med andra delar av ditt projekt. Du kan läsa mer om deras tjänster på företagets hemsida.